Home

Deze website kan bij de lezers mogelijk gemengde gevoelens en in sommige gevallen zelfs vijandige reacties oproepen. Daar kan echter nauwelijks reden toe zijn. De Nederlandse wet voorziet in vrijheid van meningsuiting en het uiting geven aan voorkeuren waarop de Nederlanders geregeerd willen worden. De reden dat ik deze website gebruik om daar inderdaad uiting aan te geven is vooral gelegen in de ervaring dat, als ik die voorkeur wil uiten als reactie op in de kranten verschijnende artikelen, er al te regelmatig door de betreffende moderator een reden wordt gevonden om die reactie niet te plaatsen. Ook al voldoet ze volkomen aan de voorwaarden. Ook Facebook schijnt niet aan de invloed van de censurerende overheid te ontkomen. Al te regelmatig worden gedeelde artikelen betreffende het koningshuis uit kranten, geplaatst op Facebook, verwijderd.

Er zijn veel websites die, naar het schijnt, speciaal zijn gemaakt om een republikeins gedachtegoed uit te dragen. Maar veel daarvan waren niet meer dan een impuls en de laatste veranderingen erop dateren vaak van de periode dat de koning het ambt van staatshoofd van zijn moeder over nam. Kennelijk was daarna de fut eruit om de website up to date te houden. De websites die wel regelmatig van artikelen en commentaren worden voorzien, zouden bij intensieve samenwerking zeker een breder publiek aantrekken en meer succes bij hun streven naar de afschaffing van het koningshuis hebben.

Wat kan een naar huidige begrippen oude Nederlander ertoe brengen om dan zelf maar een website op te zetten, zijn eed van trouw aan het koningshuis in de prullenbak te werpen en zijn geloof, dat de Oranjes altijd Recht en rechtvaardigheid laten prevaleren, op te geven. Gedurende 65 jaar was ik daar rotsvast van overtuigd. Deze website geeft een duidelijk antwoord op de reden om die overtuiging te wijzigen. Met dat antwoord hoop ik vele anderen van hetzelfde te kunnen overtuigen.

Deze website geeft geen mogelijkheid om direct te reageren op door mij geplaatste artikelen, brieven en mijn mening over de activiteiten van de koning. Daar zijn een aantal redenen voor die zeker op begrip kunnen rekenen. Dit betreft vooral het fenomeen trollen, reacties van trouwe Oranjefans die geen negatief woord over het door hen geadoreerde staatshoofd willen lezen en hen, die mijn mening op dezelfde of andere gronden delen en die mening zo gezouten uiten dat de hele Oranjeclan ermee gepekeld kan worden.

Een verandering van staatsbestel is in Nederland binnen het kader van de huidige wetgeving, maar vooral door de door Nederland zelf aangegane verplichtingen binnen het kader van de vele door de opeenvolgende regeringen ondertekende verdragen, heel goed mogelijk. En dat is ook het doel van deze website.

Met deze website, bedoeld om het koningshuis naar de geschiedenis te verwijzen, bestaat tevens de mogelijkheid om enkele andere onderwerpen nader te belichten en een toelichting te geven op boeken die een verrassende staatsvorm beschrijven, een blik gunnen in het zorgvuldig opgebouwde pantser dat elke militair en ex-militair draagt, een vaak hilarische beschrijving van staaltjes van volksmisleiding door overheid en politici en, afgezien van de thans nog als science fiction aan te merken technische verworvenheden, een sombere maar helaas realistische blik op de toekomst van deze Aarde.

November 2015

Cornelis Brouwer